Szanowni Państwo

Wiele instytucji kultury, muzeów czy galerii w całym kraju objęło swym patronatem uroczyste obchody 100-lecia Awangardy w Polsce. Projekt ten, podjęty przez Jarosława Suchana – Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, spotkał się ze spontanicznym przyjęciem także w naszej Akademii. Zobowiązuje nas do tego choćby fakt, że jednym z ojców założycieli naszej uczelni i jednocześnie jej patronem jest Władysław Strzemiński. Jego twórczość artystyczna i teoretyczna stanowi niepodważalny wkład w rozwój nowoczesnego spojrzenia na formę i funkcję sztuki. Dziś wiemy, jak dalece postawa Władysława Strzemińskiego i jego towarzyszki życia, wybitnej rzeźbiarki Katarzyny Kobro, wpłynęły na rozwój nie tylko sztuk wizualnych, ale i innych dziedzin sztuki, filmu czy architektury. W obliczu 100-lecia Awangardy w Polsce w sposób szczególny czujemy się spadkobiercami myśli Strzemińskiego i Kobro, odzwierciedlając to w naszych programach dydaktycznych czy też we własnej twórczości artystycznej. To awangardowe dziedzictwo pozwala nam postrzegać naszą uczelnię jako miejsce otwarte na eksperyment, zdolne do kształtowania nowych zjawisk, szanujące dziedzictwo awangardy historycznej i wytyczające pryncypia awangardy współczesnej. Dotyczy to wszelkich działań w obszarze sztuk pięknych, ale także projektowych. Wiele z tych przedsięwzięć współistnieje, wzajemnie się przenikając i zacierając granice pomiędzy sztuką i designem. Stanowi to o wysokiej jakości kształcenia i przygotowaniu młodych artystów i projektantów do roli kreatorów kulturotwórczej rzeczywistości.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi aktywnie włączyła się w program obchodów. Rok Awangardy zainicjowaliśmy wystawą „My, Spadkobiercy”, poświęconą twórczości Katarzyny Kobro, prezentowaną w styczniu w Galerii Kobro. Rok 2017 będzie obfitował w wiele wydarzeń podejmujących różne tematy, w tym także wystawę „Awangarda i Awangardy” i towarzyszącą jej konferencję naukową. Tematem awangardy zainteresowaliśmy także naszych studentów, organizując dla nich konkurs „Hommage à l’Avant-garde”, którego rezultaty będzie można obejrzeć jesienią tego roku w Galerii Hol.

Uczelnię odwiedzi także wielu wybitnych artystów i projektantów z kraju i zagranicy, których pokazy i wystawy uświetnią ten dostojny jubileusz.