Publikacje

Konkurs hommage á l’avant-garde

Konkurs zorganizowany został dla uhonorowania pamięci awangardy artystycznej początków XX wieku poprzez zaprezentowanie szerszej publiczności prac studenckich nawiązujących do tej tradycji. W konkursie udział wzięli studenci pięciu wydziałów uczelni oraz słuchacze Doktoranckich Studiów Środowiskowych.

Hommage à Strzemiński

Katalog wystawy prac malarskich studentów pracowni malarskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, zorganizowanej z okazji 120. rocznicy urodzin patrona Uczelni.

My Spadkobiercy?

Katalog wystawy „My Spadkobiercy? Katarzyna Kobro, jej wpływ na rozwój sztuk pięknych i projektowych w teorii i praktyce artystycznej ASP w Łodzi”, inaugurującej obchody Roku Awangardy w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Autorem fotografii umieszczonej na stronie jest dr Artur Chrzanowski